•  هر دانش آموز موظف است با اطلاعات حقیقی خود در سایت ثبت نام نماید.
  •  هر حساب کاربری تنها برای استفاده یک نفر است و استفاده بیش از یک نفر مجاز نیست.
  • با توجه به زحماتی که برای آماده کردن دوره ها و کلاس ها کشیده می شود، پخش کردن ویدیوها و جزوه ها و …  و یا استفاده از نسخه های کپی حرام و غیر مجاز است.
  •  هرگونه سوال یا پیشنهاد و انتقادی دارید در قسمت ارتباط با ما راه های ارتباطی متنوعی فراهم شده است.