تمامی نظرات با رضایت دانش آموزان منتشر شده است.

این ها بخشی از نظرات و نتایج دانش آموزانی هست که از کلاس ها یا دوره های شاتل ریاضی استفاده کردند.

حمید رضا بهلولوند

یازدهم تجربی

نگار خلیلی

یازدهم تجربی

امیر رضا رمضانی

یازدهم تجربی

زینب صابری

یازدهم تجربی

محمد جواد عبدی

کنکوری تجربی

طاهره مهدی پور

یازدهم تجربی

حدیثه مجیدی

یازدهم تجربی

لیلا رضایی

کنکوری تجربی

محمد حسین بیات

یازدهم تجربی

مریم پارسا

کنکوری تجربی

مهرسا احمدی

یازدهم تجربی

رضا محمدی

یازدهم تجربی

باران احمدی

کنکوری تجربی

زینب پورمند

کنکوری تجربی

آسیه نیکخواه

کنکوری تجربی

نظرات پایین را به چپ یا راست بکشین تا بقیه نظرات رو هم بتونین ببینین

0 +
دانش آموز
0 +
ساعت کلاس
0 ٪
رضایت شما طبق نظر سنجی
0
سال تجربه