برای بارگذاری رسید کارت به کارت روی قسمت قرمز رنگ کلیک کنید.

در صورتی که در بارگذاری رسید کارت به کارت مشکلی دارید میتوانید با پشتیانی به شماره 09365913073 تماس بگیرید یا پیام بدهید.