تابع نمایی و لگاریتمی (یازدهم)

تجربی + حسابان ریاضی

امتیاز
0 از 0 رأی
200,000 تومان