100%
تخفیف

مینی دوره تعیین علامت

مناسب برای همه پایه ها

120000 – رایگان!
40%
تخفیف

هسویام پلاس +

+ تخفیف گروهی 75 درصد !

حل ویدیویی تست های ریاضی کنکور از سال 90 تا 1400 = کنکور داخل + خارج / رشته تجربی + ریاضی / مفهومی + تکنیکای تستی

هر 6 مبحث هسویام : تابع / مثلثات / نمایی لگاریتمی / حد و پیوستگی / مشتق / کاربرد مشتق

این دوره همونیه که میخوای !

720,000 تومان

تابع نمایی و لگاریتمی (یازدهم)

تجربی + حسابان ریاضی

200,000 تومان

حد و پیوستگی (یازدهم)

تجربی + حسابان ریاضی

200,000 تومان

وبینار مشاوره ای «یه کنکوری واقعی»

میخوای کنکوری خوندن رو شروع کنی؟ نمیدونی از کجا شروع کنی؟ برنامه ریزی بلد نیستی؟ ذهنت شلوغه و کلی سوال داری؟

پس این وبینار مناسب خودته ! یه فرصت بی نظیر با کمترین هزینه ممکن

این وبینار برگزار شده و فیلم وبینار رو میتونین خریداری و دانلود کنین

250,000 تومان
33%
تخفیف

تابع یازدهم

دوره تابع یازدهم

140,000 تومان
10%
تخفیف

دوره تابع هسویام

حل ویدیویی تست های ریاضی کنکور از سال 90 تا 99 = کنکور داخل + خارج / رشته تجربی + ریاضی / مفهومی + تکنیکای تستی

مبحث : تابع

این دوره همونیه که میخوای !

216,000 تومان
32%
تخفیف

دوره تابع و مثلثات و نمایی لگاریتمی هسویام (بال راست)

حل ویدیویی تست های ریاضی کنکور از سال 90 تا 1400 = کنکور داخل + خارج / رشته تجربی + ریاضی / مفهومی + تکنیکای تستی

مباحث : تابع / مثلثات / نمایی لگاریتمی : با تخفیف بیشتر

این دوره همونیه که میخوای !

442,000 تومان
10%
تخفیف

دوره حد و پیوستگی هسویام

حل ویدیویی تست های ریاضی کنکور از سال 90 تا 99 = کنکور داخل + خارج / رشته تجربی + ریاضی / مفهومی + تکنیکای تستی

مبحث : حد و پیوستگی

این دوره همونیه که میخوای !

194,000 تومان
32%
تخفیف

دوره حد و پیوستگی و مشتق و کاربرد مشتق هسویام (بال چپ)

حل ویدیویی تست های ریاضی کنکور از سال 90 تا 1400 = کنکور داخل + خارج / رشته تجربی + ریاضی / مفهومی + تکنیکای تستی

مباحث : حد و پیوستگی / مشتق / کاربرد مشتق : با تخفیف بیشتر

این دوره همونیه که میخوای !

374,000 تومان
10%
تخفیف

دوره کاربرد مشتق هسویام

حل ویدیویی تست های ریاضی کنکور از سال 90 تا 99 = کنکور داخل + خارج / رشته تجربی + ریاضی / مفهومی + تکنیکای تستی

مبحث : کاربرد مشتق

این دوره همونیه که میخوای !

108,000 تومان
10%
تخفیف

دوره مثلثات هسویام

حل ویدیویی تست های ریاضی کنکور از سال 90 تا 99 = کنکور داخل + خارج / رشته تجربی + ریاضی / مفهومی + تکنیکای تستی

مبحث : مثلثات

این دوره همونیه که میخوای !

194,000 تومان
10%
تخفیف

دوره مشتق هسویام

حل ویدیویی تست های ریاضی کنکور از سال 90 تا 99 = کنکور داخل + خارج / رشته تجربی + ریاضی / مفهومی + تکنیکای تستی

مبحث : مشتق

این دوره همونیه که میخوای !

194,000 تومان
10%
تخفیف

دوره نمایی لگاریتمی هسویام

حل ویدیویی تست های ریاضی کنکور از سال 90 تا 99 = کنکور داخل + خارج / رشته تجربی + ریاضی / مفهومی + تکنیکای تستی

مبحث : نمایی لگاریتمی

این دوره همونیه که میخوای !

172,000 تومان
29%
تخفیف

کلاس ریاضی به سبک شاتل کنکوری های 1402

ریاضی شیرینه اگه درست یاد گرفته بشه

170,000 تومان720,000 تومان
19%
تخفیف

کلاس ریاضی یازدهم

تجربی + حسابان ریاضی

130,000 تومان630,000 تومان
25%
تخفیف

پیامک انگیزشی روزانه

هر روز صبح شارژ شو و با انگیزه روزت رو شروع کن !

15,000 تومان
35%
تخفیف

حد و پیوستگی جامع (یازدهم و دوازدهم)

دوره حد و پیوستگی جامع (یازدهم و دوازدهم)

150,000 تومان

دوره جامع رسم نمودار

هر آن چیزی که نیازه از رسم و انتقال نمودار یاد بگیری اینجا هست

200,000 تومان
51%
تخفیف

کارگاه جامع مثلثات (دهم یازدهم دوازدهم)

توی 10 جلسه مثلثات رو زیر و رو میکنیم

148,000 تومان