16%
تخفیف

هسویام پلاس +

حل ویدیویی تست های ریاضی کنکور از سال 90 تا 1401 = کنکور داخل + خارج / رشته تجربی + ریاضی / مفهومی + تکنیکای تستی

هر 6 مبحث هسویام : تابع / مثلثات / نمایی لگاریتمی / حد و پیوستگی / مشتق / کاربرد مشتق

این دوره همونیه که میخوای !

1,680,000 تومان
21%
تخفیف
1,980,000 تومان

پکیج ریاضی یازدهم

تجربی + حسابان ریاضی

1,100,000 تومان

پکیج ریاضی دهم

تجربی + ریاضی

1,100,000 تومان
100%
تخفیف

مینی دوره تعیین علامت

مناسب برای همه پایه ها

120000 – رایگان!

تابع نمایی و لگاریتمی (یازدهم)

تجربی + حسابان ریاضی

200,000 تومان

حد و پیوستگی (یازدهم)

تجربی + حسابان ریاضی

200,000 تومان
46%
تخفیف
108,000 تومان
46%
تخفیف

کلاس آنلاین ریاضی دهم

تجربی + حسابان ریاضی

108,000 تومان
46%
تخفیف

کلاس آنلاین ریاضی یازدهم

تجربی + حسابان ریاضی

108,000 تومان

وبینار مشاوره ای «یه کنکوری واقعی»

میخوای کنکوری خوندن رو شروع کنی؟ نمیدونی از کجا شروع کنی؟ برنامه ریزی بلد نیستی؟ ذهنت شلوغه و کلی سوال داری؟

پس این وبینار مناسب خودته ! یه فرصت بی نظیر با کمترین هزینه ممکن

این وبینار برگزار شده و فیلم وبینار رو میتونین خریداری و دانلود کنین

250,000 تومان
33%
تخفیف

تابع یازدهم

دوره تابع یازدهم

140,000 تومان
10%
تخفیف

دوره تابع هسویام

حل ویدیویی تست های ریاضی کنکور از سال 90 تا 99 = کنکور داخل + خارج / رشته تجربی + ریاضی / مفهومی + تکنیکای تستی

مبحث : تابع

این دوره همونیه که میخوای !

216,000 تومان
32%
تخفیف

دوره تابع و مثلثات و نمایی لگاریتمی هسویام (بال راست)

حل ویدیویی تست های ریاضی کنکور از سال 90 تا 1400 = کنکور داخل + خارج / رشته تجربی + ریاضی / مفهومی + تکنیکای تستی

مباحث : تابع / مثلثات / نمایی لگاریتمی : با تخفیف بیشتر

این دوره همونیه که میخوای !

442,000 تومان
10%
تخفیف

دوره حد و پیوستگی هسویام

حل ویدیویی تست های ریاضی کنکور از سال 90 تا 99 = کنکور داخل + خارج / رشته تجربی + ریاضی / مفهومی + تکنیکای تستی

مبحث : حد و پیوستگی

این دوره همونیه که میخوای !

194,000 تومان
32%
تخفیف

دوره حد و پیوستگی و مشتق و کاربرد مشتق هسویام (بال چپ)

حل ویدیویی تست های ریاضی کنکور از سال 90 تا 1400 = کنکور داخل + خارج / رشته تجربی + ریاضی / مفهومی + تکنیکای تستی

مباحث : حد و پیوستگی / مشتق / کاربرد مشتق : با تخفیف بیشتر

این دوره همونیه که میخوای !

374,000 تومان
10%
تخفیف

دوره کاربرد مشتق هسویام

حل ویدیویی تست های ریاضی کنکور از سال 90 تا 99 = کنکور داخل + خارج / رشته تجربی + ریاضی / مفهومی + تکنیکای تستی

مبحث : کاربرد مشتق

این دوره همونیه که میخوای !

108,000 تومان
10%
تخفیف

دوره مثلثات هسویام

حل ویدیویی تست های ریاضی کنکور از سال 90 تا 99 = کنکور داخل + خارج / رشته تجربی + ریاضی / مفهومی + تکنیکای تستی

مبحث : مثلثات

این دوره همونیه که میخوای !

194,000 تومان
10%
تخفیف

دوره مشتق هسویام

حل ویدیویی تست های ریاضی کنکور از سال 90 تا 99 = کنکور داخل + خارج / رشته تجربی + ریاضی / مفهومی + تکنیکای تستی

مبحث : مشتق

این دوره همونیه که میخوای !

194,000 تومان
10%
تخفیف

دوره نمایی لگاریتمی هسویام

حل ویدیویی تست های ریاضی کنکور از سال 90 تا 99 = کنکور داخل + خارج / رشته تجربی + ریاضی / مفهومی + تکنیکای تستی

مبحث : نمایی لگاریتمی

این دوره همونیه که میخوای !

172,000 تومان