معادله نامعادله تعیین علامت (رایگان)

بخشی از پکیج جامع ریاضی شاتل ریاضی

مناسب برای پایه دهم تا دوازدهم

تجربی + ریاضی

رایگان!
2,980,000 تومان

هسویام پلاس +

حل ویدیویی تست های ریاضی کنکور از سال 90 تا 1402 = کنکور داخل + خارج / رشته تجربی + ریاضی / مفهومی + تکنیکای تستی

هر 6 مبحث هسویام : تابع / مثلثات / نمایی لگاریتمی / حد و پیوستگی / مشتق / کاربرد مشتق

این دوره همونیه که میخوای !

2,000,000 تومان
10%
تخفیف

سوپر پک جامع و هسویام +

تجربی + حسابان ریاضی

4,500,000 تومان

پکیج دهم تجربی و ریاضی

از صفر تا صد ریاضی دهم رشته تجربی و ریاضی

1,980,000 تومان

پکیج یازدهم تجربی و حسابان

از صفر تا صد ریاضی یازدهم رشته تجربی و مشترک با حسابان یازدهم

1,980,000 تومان

پکیج دوازدهم تجربی و حسابان

از صفر تا صد ریاضی دهم رشته تجربی و ریاضی

1,980,000 تومان

تابع هسویام (رایگان)

بخشی از پکیج هسویام پلاس +

حل ویدیویی تست های ریاضی کنکور از سال 90 تا 1402 = کنکور داخل + خارج / رشته تجربی + ریاضی / مفهومی + تکنیکای تستی

مناسب برای پایه دهم تا دوازدهم

تجربی + حسابان ریاضی

رایگان!