تابع هسویام (آزمون سوم)

تابع هسویام (آزمون سوم)

رایگان
تابع هسویام (آزمون سوم)
زمان: 01:00:00
30 سوال
1 شرکت کننده
رایگان

این آزمون نمره منفی دارد.

بعد از آزمون در قسمت کارنامه ها میتوانید فایل PDF سوالات را دانلود کنید.

پاسخ ویدیویی سوالات را میتوانید در قسمت دانلود ها مشاهده بفرمایید.

 

رفتن به بخش کارنامه ها

رفتن به بخش دانلود ها


در صورتی که قبلا در سایت ثبت نام کرده‌اید ، ورود را بزنین

در غیر این صورت عضویت را بزنین

پشتیبانی : 09365913073

در صورتی که قبلا در سایت ثبت نام کرده‌اید ، ورود را بزنین

در غیر این صورت عضویت را بزنین

پشتیبانی : 09365913073